Programma

 

09.00 - Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge, een congrestas met schrijfmateriaal en congresmagazine. De koffie staat voor u klaar!

10.00 uur - Opening door dagvoorzitter
Drs. Frank Studulski, senior adviseur, Sardes.

10.10 uur  - Burgerschap is van alle tijden
Prof.dr. Micha de Winter, hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken, Universiteit Utrecht.
Aan burgerschap doen we op school, in de buurt, op het voetbalveld en ook thuis. Maar steeds ook weer worden we opgeschikt door voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag. De school kan dat niet alleen oplossen. Maar de school kan wel –samen met ouders en andere betrokkenen- een heldere pedagogische visie opstellen. Dat is niet voor alle scholen een vanzelfsprekende zaak. Ouders spelen ook een rol als het gaat om burgerschap en integratie: maar wat vragen we van ouders? Kunnen we daar goede afspraken over maken? Burgerschap is goed beschouwd veel meer dan een extra project: het raakt het hart van de school èn van het samenleven!

10.35 uur  - Onderwijs en burgerschap
Drs. Leo Pauw, projectleider De Vreedzame School/Wijk, CED-Groep.
De Inspectie constateert dat er weinig vooruitgang te zien is in de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. De Onderwijsraad vraagt om een verdere kennisopbouw op het terrein van burgerschapsvorming. In een recent verschenen studie wordt aan de hand van onderzoek naar De Vreedzame School ingegaan op de vraag hoe de persoonlijke en maatschappelijke vorming van leerlingen in het onderwijs het beste gestalte kan krijgen, en wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor een zinvolle relatie tussen onderwijs en burgerschapsvorming.
 
11.00 uur - Koffie- en theepauze
 
11.30 uur - Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Bij uw aanmelding kunt u voor iedere ronde een voorkeur en een reservekeuze opgeven. U heeft keuze uit 10 verschillende deelsessies. Voor meer informatie over de inhoud van de deelsessies kunt u terecht op www.burgerschapscongres.nl/deelsessies.
 

 

12.30 uur - Lunchpauze
De lunch staat voor u opgediend. Naast de lunch bieden wij een informatiemarkt waar verschillende organisaties zich presenteren.
 
13.30 uur - Burgerschap in een pluriforme samenleving
Drs. Guido Walraven, lector Dynamiek van de stad, Hogeschool Inholland (Rotterdam) en coördinator landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen.
Nederlandse kinderen en jongeren groeien op in een pluriforme samenleving. Om ze daar goed op voor te bereiden, is burgerschapsvorming belangrijk. Kinderen krijgen op school en in de buurt vaak te maken met kinderen (en volwassenen) met verschillende culturele en sociaaleconomische achtergronden. Het ontwikkelen van verbindend sociaal kapitaal is van belang om goed met elkaar om te gaan (zoals ‘bonding social capital’ van belang is voor identiteitsvorming). Als we in Nederland een bevolking willen waarin burgers geen vreemden zijn voor elkaar, dan moeten we actief inzetten op leren omgaan met verschillen. Burgerschap, dialoog en integratie vormen daarom opgaven voor het onderwijs. Scholen hebben daarmee de laatste jaren op heel verschillende manieren ervaring opgedaan. Vanuit welk perspectief kan jouw school een volgende stap zetten?
Guido Walraven is lector Dynamiek van de stad bij hogeschool Inholland (Rotterdam) en is coördinator van het landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen. Hij is betrokken bij activiteiten en publicaties rond (wereld)burgerschap op scholen. Bijvoorbeeld: F. Prior en G. Walraven, De wereld wordt kleiner als je groter wordt: de basisschool als oefenplaats voor wereldburgers (te downloaden van internet).

14.00 uur - Debat met de zaal

14.30 uur - Theepauze
 
15.00 uur - Tweede deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Bij uw aanmelding kunt u voor iedere ronde een voorkeur en een reservekeuze opgeven. U heeft keuze uit 10 verschillende deelsessies. Voor meer informatie over de inhoud van de deelsessies kunt u terecht op www.burgerschapscongres.nl/deelsessies.

16.00 uur - 
Afsluitende borrel