Kinderen worden burgers; handreiking voor scholen

Bijna dagelijks horen we berichten over grensoverschrijdend gedrag van kinderen: over zelfmoord na pestgedrag op school, mishandeling op het sportveld, mishandeling in het uitgaansleven; we maken ons zorgen over het gedrag van kinderen en jongeren. Ook in de school merken we grensoverschrijdend gedrag van kinderen: korte lontjes, weinig respect voor gezag. Het mondige en individualistische gedrag staat het lesgeven soms in de weg.

 
De school heeft ook een vormende en opvoedende rol. Met de wettelijke invoering van actief burgerschap en sociale integratie in 2006 wordt aan scholen gevraagd de aspecten van vorming en (democratische) opvoeding beter in beeld te brengen. Na zeven jaar laat onderzoek zien dat burgerschapsonderwijs stagneert. Er is nog niet veel samenhangend aanbod en ook de opbrengsten zijn niet duidelijk.
 
Wat is de taak van de school eigenlijk als het gaat om de persoonlijke en maatschappelijke vorming van haar leerlingen? Hebben scholen voldoende kennis van programma’s voor positief gedrag? Hebben scholen zicht op goede aanpakken en werkwijzen voor democratie? Wat moet u wel en niet doen als het gaat om integratie? Wat is de rol van ouders, de buurt of de straat? En wat weten we over de wijze waarop burgerschapsvorming plaats zou moeten vinden? Tijdens dit congres staan die vragen én de antwoorden op die vragen centraal.
 
Er zijn verschillende aanleidingen voor dit congres. Ten eerste gelooft Sardes in het belang van een brede ontwikkeling van het kind en burgerschap en integratie horen daar zeker bij. Drs. Leo Pauw (spreker tijdens dit congres) promoveert bovendien op een proefschrift over De Vreedzame school. En tenslotte brengt Sardes een werkwijze burgerschap en integratie voor de basisschool uit.

Sardes en Logacom organiseren dit congres over burgerschap met inspirerende sprekers, die verdieping bieden als het gaat over de genoemde vragen, maar ook met praktische deelsessies, met aanpakken die direct bruikbaar zijn voor uw school. Het congres is bedoeld voor basisscholen die aan de slag willen met burgerschap op zo'n manier dat het aansluit bij de kerntaak van de school. 

 
Doelgroep:
Dit congres is gericht op schoolbesturen, gemeentebesturen, directeuren, (groeps)leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers werkzaam in primair onderwijs, tevens voor professionals werkzaam in de kinderopvang.

 

Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met:

Sardes

Unieke actie!

Boekenset in combinatie met congresdeelname
Bestel een boekenset met 3 boeken ter waarde van € 75,70 en ontvang € 25,- korting op de deelnameprijs.
 

De boekenset:

Burgerschap! Dat doen we toch al?
Een praktische werkwijze voor de basisschool / Frank Studulski, Lilian van der Bolt en Maryse Broek.

Jonge burgers
Kindercentra als democratische oefenplaats / Anke van Keulen.

De Vreedzame School
Onderwijs en de maatschappelijke vorming van de leerling / Leo Pauw.